Web aģentūra

Web Agency

Mājas lapas struktūra
Sākums
E-pasta tulks
Angļu - latviešu
Latviešu - angļu

Rakstiskie tulkojumi
izpilda rakstiskos tulkojumus
Rakstiska tulkojuma notariāls apliecinājums
Rakstisko tulkojumu cenas
Rakstisko tulkojumu valodas
Rakstisko tulkojumu piegādes
Rakstisko tulkojumu noformējums
Mūsu klienti - ievērojamāko rakstisko tulkojumu pasūtītāji
Rakstiska tulkojuma cenas novērtējuma veidlapa

Mūsu klienti

Rakstisko tulkojumu pasūtītāji
Video materiālu tulkojumu partneri
Mutisko tulkojumu pasūtītāji

Mutiskie tulkojumi
Mutisko tulkojumu prakse
Mutisko tulkojumu cenas
Mutiska tulkojuma cenas novērtējums
Mutisko tulkojumu valodas
organizē mutiskos tulkojumus

Video materiālu tulkojumi
Mūsu video materiālu tulkojumu partneri
Filmu tulkojumu cenas
Video materiāla tulkojuma cenas novērtējuma veidlapa

Sakaru līdzekļi
Firma biroja
Nila Graustiņa

Svētku dienas Latvijā
1998. un 1999. gadam

tīmekļmeistars: nils@vita.gov.lv | web vieta: Latnet
©