Web aģentūra

Web Agency
Sākums
Mutisko tulkojumu prakse
Pasākums Laiks, vieta Pasūtītājs, atbildīgās presonas
- Konferences, semināri Fridriha Naumana fondam Rīgā 1995.un 1996. gadā. Fridriha Naumana fonds , Baltijas projekta koordinatore Aija Matule
Seminārs
" Zviedrijas vēstures kultūraspekti "
1996.gada 18. maijā. Biedrība " Latvija - Zviedrija ", valdes loceklis Jānis Gedrovics
Pirmais Baltijas simpozijs
"Asins saglabāšanas paņēmieni íirurģijā"
1997.gada 18. un 19. aprīlis, Rīgas Kongresu nams.
PROSKE-PR & ORGANISATION,
konsultants
Kenneth Silweryx, tālr. + 371 2-376427, 9217767;
E-pasts Kennet@carry.neonet.lv
Baltijas un Ziemeļvalstu konference
" Sievietes un Vīrieši dialogā "
Valmiera , 1997.gada
7. - 10. augustā
Valsts cilvēktiesību aģentūra, vad. v. i. K. Gertnere


Mutisko tulkojumu cenas

Mutiska tulkojuma cena ir atkarīga no pasūtījuma savlaicīguma un sagatavotības. Tas nozīmē, ka tulkojuma cenu
samazina:

Piezīme: Ja tulkojamais pasākums ilgst vairāk par 1 stundu, ir jāstrādā vismaz diviem tulkiem.
Izejamās un svētku dienās cenas ir dubultas. Šeit Latvijas svētku dienu saraksts.
Sākums Sakaru līdzekļi Mutisko tulkojuma valodas

tīmekļmeistars: nils@vita.gov.lv | web vieta: Latnet
©