Web aģentūra

Web Agency

Sākums
Rakstisko tulkojumu pasūtītāji

Mūsu darba novērtēšanai iesakam griezties pie mūsu klientiem. Mēs nevēlamies publicēt informāciju ar apšaubāmu adekvātumu.
Pasūtītājs
Atbildīgās personas un sakaru līdzekļi.
Latvijas hidrogrāfijas dienests priekšnieka vietnieks I. Zemļakova k-gs,
tālr. 7062124
Latvijas Konsulāts Izraēlā konsuls Dr. L. Hlavina k-gs, tālr. +972-9 910665
PROSKE-PR & ORGANISATION konsultants Kenneth Silweryx, tālr. 2-376427, 9217767; E : mail Kennet@carry.neonet.lv
Rīgas Ostas pārvalde priekšnieka v. i. A. Dumpenieka k-gs, tālr. 7325350
Eiropas integrācijas aģentūra Kristīne Batraga tālr. 7287904
Peter Barber Languages Ltd Director, Peter Barber, tel. +44 1438 840 456.
E-mail: pbl@pblanguages.co.uk
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, UK Ben Simms, Deputy Head of International Affairs

tel. 00-44-1403-264181

Proctor & Gamble Marketing Latvia, Agnese Šteingolda, tālr. 7325412
SIA Kvadra Pak, Ražošanas daļas vadītājs K.Ðēnhofa k-gs,
tālr. 7830457, 7605067
Patreiz Web aģentūra izpilda:
Consensus programme kontraktu nr. ZZ-9505-01-34-005 "Eiropas Savienības sociālās aizsardzības nozares svarīgāko normatīvo aktu tulkošana latviešu valodā"
PMA direktors Piet Leunis,

Rakstiska tulkojuma notariāls apliecinājums


Sākums Sakaru līdzekļi Metodika