Web aģentūra

Web Agency

Sākums
Mutisko tulkojumu valodas
Uz šo brīdi ir iespējamas šādas mutisko tulkojumu valodu shemas :
vācu  
angļu  
franču  
Latviešu
Krievu
vācu
angļu
franču
Mutisko tulkojumu cenas

Mutiska tulkojuma tulkojuma cena ir atkarīga no pasūtījuma savlaicīguma un sagatavotības. Tas nozīmē, ka tulkojuma cenu samazina:
Sākums Sakaru līdzekļi Mutiska tulkojuma cenas novērtējums