11. nodaļa. Terminu vārdnīca.

 

 

Account

Konts. Zināmam lietotājam labošanai pieejams datu apgabals, kuram piekļūst ar login procesu.

Alert

Trauksme. Paziņojuma logs.

Array

Masīvs.

Blur

Klienta izraisīts notikums, kad elements pazaudē fokusu.

Body

Ķermenis. HTML faila apgabals, kurā apraksta attēlojamos elementus.

Bold

Trekns. Treknraksts. Treknnrakstā attēlojams teksts.

Browser

Pārlūks, Pārlūkprogramma, kas attēlo HTML dokumentus un veic citas funkcijas Internetā.

Cancel

Pārtraukt. Komanda ar nozīmi pārtraukt procesu vai neizdarīt izvēli.

CGI

Common gate intreface. Unificētais slūžu interfeiss. Standarts, pēc kura klientu pieprasījumi

sadarbojas ar serveru programmām.

Client side

Klienta puses. Procesi, kas notiek klienta pārlūkprogrammā un operētājsistēmā.

Cookie

Iezīme. Krieviski sastapts tulkojumi 'buločka'. Mazs fails, ko Web serveris nosūta Web pārlūkprogrammai, lai tā to saglabātu lietotāja cietajā diskā. Šajos failos ieraksta, piem., izskatīto lappušu sarakstu un to izskatīšanas datumus.;

Confirm

Apstiprināt. Iespēja lietotājam  atsevišķā logā apstiprināt kādu izvēli.

Default

Noklusēts. Programmatūras darbība vai standartuzstādījums gadījumos, kad lietotājs nav uzdevis nekādu alternatīvu. Kāda lieluma vērtība pēc noklusēšanas.

Directories

Direktorijas vai mapes.

Event

Notikums.

Eventhandler

Notikumu fiksētājs. JavaScript lietojumos notikumu fiksētājs ir mehānisms, kas liek skriptam reaģēt uz notikumu.

Font

Fonts. Viena lieluma un viena burtveidola rakstzîmju kopa.

Focus

Fokuss. Klienta izraisīts notikums vai stāvoklis, kad dotais elements ir aktīvs, ar to var veikt darbības. Fokusu var iegūt saites un formu elementi.

Form

Forma. Datu ievada elementu grupa.

Frame

Kards, rāmis. Elements, kas apzīmē loga kadru.

ftp

File transfer protocol. Failu pārsūtīšanas protokols.

Go

Iet. Komanda pārlūkprogrammai ielādēt uzdoto tīkla adresi (url).

Height

Augstums. Augstums ekrāna ekrāna punktos - pikseļos, kādā grafikas fails image tiek attēlots.

Hexadecimal

Heksadecimāls. Skaitīšanas sistēma ar bāzi 16. Skaitļi no 0-9 ir analogi decimālajai, 10 apraksta ar

A, 11 ar B, utt. līdz 15 apraksta ar F.

History

Vēsture. Pārlūkprogrammas sesijā apmeklētie url.

 

 

Home

Pārlūkprogrammā iestādīta url vai path, kura tiek ielādēta to atverot.

Homepage

Mājaslapa. Interneta www reursu apgabals, kas pieder vienam īpašniekam.

http

Hyper text transfer protocol. Hiper teksta pārraides protokols. Protokols, ko izmanto HTML

dokumentu pārsūtīšanai Internet tīklā.

Image

Bilde, zīmējums. Pārlūkprogrammas lietots gif vai jpg formāta grafikas fails.

Input

(datu) Ievads, ievada iespēja.

Length

Garums. Javascript metode, kas nosaka elementu skaitu dotajā kopumā (masīvā).

Location

Vieta. URL faila vārda izpratnē.

Login

Lietotāja identificēšanās procedūra, pievienojoties datoram parasti pa sakaru līniju. Šīs procedūras laikā dators parasti pieprasa lietotāja vārdu un paroli.

Menu bar

Taisnstūrveida josla, kas parasti atrodas displeja ekrāna vai loga augšējā daļā un kurā norādīti pieejamo izvēlņu vārdi.

 

 

Method

Metode. Objektam piemērojama darbība, piem. treknināt burtus.

MSIE

Microsoft Internet Explorer. Firmas Microsoft pārlūkprogramma.

Netscape

(1) Firmas vārds. (2) Firmas Netscape grafisko pārlūkprogrammu saīsināts nosaukums.

 

 

Object

Objekts. Programas loga vai dokumnenta sastāvdaļa- kadrs, saite, forma, u.c.

 

 

OK

Angl. okay. Labi. Piekrišanas apstiprinājums, pogas vārds.

Password

Parole.

PERL

Practical Extraction and Reporting language. Tekstu izvilkumu un atskaišu ģenerēšanas valoda,

angl. Programmēšanas valoda UNIX videi, kuru 1989-1990. gadā izveidoja Larijs Valls (Larry Wall). Perl ir  brīvprodukts.

 

 

Path

Ceļš. Ceļš uz failu operētājsistēmas izpratnē. Piem. C:\Winnt\

Pixel

Pikselis. Sīkākā ekrāna (displeja) vienība, kas attēlojama kā 1 punkts ar vienu zināmu krāsu.

Prompt

Teikt priekšā. Atsevišķs datu ievadīšanas logs.

Read-Only

Tikai lasīšana. Piekļuves režīms datiem, kurš neļauj tos izmainīt. Parastam interneta lietotājam,

web lapas tiek parasti piedāvātas šai režīmā.

 

Reload

Pārlādēt. Process, kad ielādēto lapu no avota pieprasa un ielādē pa jaunu.

Reset

Nomest. Poga ar nozīmi attīrīt formas laukus.

Resizable

Manāms (par izmēru). Jauna atvētā loga parametrs.

RGB

Krāsu kodējuma standarts, kurā krāsa tiek aprakstīta ar 3 krāsu - sarkanās, zaļās un zilās proporcijām.

 

Script

Skripts, programma

 

 

Scrollbars

Loga rullēšanas joslas. Vertikālā un horizontālā.

Server side

Servera puses. Procesi, kas notiek uz interneta datu servera.

Web site

Saits, stacija. Tīmeklī WWW - datoru sistēma, kas izpilda Web servera funkcijas un ļauj strādāt ar WWW tīmeklī esošajiem dokumentiem.

Size

Izmērs.

Slash

Slīpsvītra. simbols '/' , kas atdala adreses servera kataloga koka elementus.

Statusbar

Loga statusa josla. Atrodas zem horizontālās rullēšanas joslas.

 

 

Tag

Marķieris, tags. Kods, kuram ir speciāla nozīme HTML teksta interpretācijā-

attēlošanā

pārlūkprogrammas logā. Šajā gadījumā tagus ievieto leņķiekavās

 

 

Toolbar

Pārlūkprogrammas Loga rīku josla. Rīku joslā atrodas pogas Go, Home, Reload, u.c.

 

 

Undefined

Nenoteikts. Vērtība, kura ir lielumam, pirms tam tiek piešķira kāda vērtība .

Username

Lietotājvārds. Klienta identifikācijas vārds tīklā.

URL

Uniform resurce location. Adrese, kas pārlūkprogrammā norāda, kur var atrast kādu konkrētu tīkla Internet resursu. Teksts starp dubulto slīpsvītru un vienkāršo slīpsvītru norāda serveri, bet teksts aiz vienkāršās slīpsvītras - direktoriju vai datni.

 

 

Value

Vērtība. Ievada laukam - lauka saturs, mainīgajam tā vērtība.

 

 

Var

Variable. Mainīgais. Programmas elements ar vārdu,  kas satur datus.

www

World wide web. Vispasaules tīmekis. Viems no lielākajiem Internet resursiem.

 

 

Width

Platums. Bildes vai tabulas horizontālais izmērs pikseļos.