Programmēšanas valoda JavaScript.

 

1. Ievads.(pieejams)

2. Javascript valodas sintakse.

3. Javascript programmas funkcionālā struktūra.

4. Javascript funkcijas.

5.  Datu iegūšana.

            Datu iegūšana no formu laukiem.

5.1. Ievada lauku textarea un text tekošo vērtību (ievadīto tekstu) nolasīšana.

5.2. Izvēles lauka select iestādīto parametru nolasīšana.

1. Piemērs. Lapas pāradersēšana no izvēles selectbox.

5.3. Izvēles lauka 'checkbox' stāvokļa nolasīšana.

2. Piemērs. Izvēles lauka 'checkbox' stāvokļa nolasīšana.

           

5.4.      Ekrāna izmēra punktos nolasīšana.

5.5.      Datu ievadīšana no speciāla atsevišķa loga.

5.6.      Apstiprinājuma (ievadīšanas) logs:

3. Piemērs:

5.7. Logā vai kadrā ielādētā faila,url vai to daļu nolasīšana.

4. Piemērs.

5.8. Klienta datora tekošā datuma nolasīšana.

                        4.piemērs url nolasīšana.

5.8. Klienta datora tekošā datuma nolasīšana.

5.9. Klienta iezīmju (cookies) nolasīšana.

5.10. Pārlūkprogrammas opcijas 'iezīmju lietošana' ( enable cookies ) stāvokļa nolasīšana.

5.11. Faila pēdējo izmaiņu datuma nolasīšana.

5. piemērs.

 

5.12. Pārlūkprogrammas vārda un versijas nolasīšana. Objekts navigator. 

                        6.piemērs

 

6. Notikumu ar dokumentu fiksēšana.

Dokumenta atvēršana

Dokumenta aizvēršana

 

7. Klienta darbību fiksēšana (Eventhandlers).

Klienta darbību ar saitēm fiksētāji:

7.1. Peles dubultklikšķa uz saites fiksēšana.

7.2. Peles kursora pozicionēšanas uz objekta (saites) fiksēšana

7.3. Peles kursora noņemšanas no objekta (saites) fiksēšana.

7.4.Obekta fokusa iegūšanas fiksēšana.

7.5.Objekta fokusa zaudēšanas fiksēšana

            7. Piemērs: Peles kursora darbības.

 

            Klienta darbību ar formu elementiem fiksētāji .

7.6. Formas izpildīšanas pogas 'submit' <input type=submit> nospiešanas fiksēšana.

7.7. Formas lauku textarea, text, password teksta iezīmēšanas fiksēšana.

7.6. Formas elementa vērtības vai izvēles izmainīšanas fiksēšana.

            Klienta darbību ar logiem fiksētāji:

7.9. Loga izmēru mainīšanas fiksēšana.

7.10. Loga satura rullēšanas fiksēšana.

            8.Piemērs. Formu aizpildišanas testēšana.

8. Datu apstrādāšana.

 

8.1. Mainīgie

8.1.1. Rindas.

8.1.2. Skaitļi.

8.1.3. Masīvi.

8.1.4. Speciālie sibmoli.

8.1.5. Loģiskie mainīgie.

8.1.6.  Mainīgais kā objekts.

8.1.7. Lietotāja veidotie objekti.

 

9.piemērs. Lietotāja objekts.

 

8.2. Operatori.

8.2.1    Piešķiršanas operators = piešķir mainīgajam vērtību.

8.2.2.   Salīdzināšanas operatori.

8.2.3. Matemātisko darbību operatori.

8.10. Skaitļu noapaļošana. Operators round.

8.11. Gadījuma skaitlis 0<x<1.

8.12. Mazākās un lielākās vērtību meklēšana.

            10.Piemērs. lielākā un mazākā skaitļa noteikšana:

8.3. Dažādas matemātiskas funkcijas.

E                      2.718281828459045

LN2                  0.6931471805599453

LN10                2.302585092994046

cos(x)

sin(x)

tan(x)

PI                     3.141592653589793  

acos(x)

asin(x)

atan(x)

8.3.      Loģiskie operatori.

Operators UN (and)

Operators VAI (or)

Nolieguma operatots.

Operators  JA.

 Loģiskās pārejas operators (JA TAD).

11. Piemērs:

Loģiskās pārejas operatorsJA TAD-TAD.

 Izteiksmes ar nosacījumu.

 

8.4. Cikli.

Cikls for.

 12. Piemērs. HTML Tabulas veidošana izmantojot ciklus.

Cikls while.

Operators break.

8.5. Darbībās ar rindām.

- izveido enkuru ar argumentu.

- pārraksta rindu lielākiem burtem

- Mirgojošs teksts

- burts vietas nummurā

- piesaista monolīta platuma fontu

- maina teksta krāsu

- maina teksta izmēru

- vietas nummurs burtam rindā*

- piesista slīpiem buriem

- izveido saiti ar argumentu Fails.htm

- piesista maziem buriem

- piesaista apakšējam fontam

- izveido burtu apakškopu x-y*

- piesaista augšējam fontam

- Maina rindu uz apakšējo reģistru

- Maina rindu uz augšējo reģistru

 

13. Piemērs. Rindas apstrādāšana.

8.6. Masību apstrādāšana.

            Masīvus var apvienot rindā norādot separatoru - simbolu virkni, kas atdalīs masīva elementus rindā.

            Masīvā var mainīt elementu kārtību uz pretējo:

            Masīvā var sakārtot elementus pēc alfabēta.

 

14.piemērs. Masīvu apstrādāšana.

1.                  Dažādu objektu elementu skaita nolasīšana.

Elementu skaits masīvā

Formu skaits dokumentā

elementu skaits formā x

izvēļu skaits elementā x

Formas x elementa y teksta simbolu skaits

saišu skaits dokumentā.

apmeklēto saišu skaits sesijā.

kadru skaits logā.

 

            15. Piemērs. Operatora length lietošana.

8.8. Operators return (atgriezt).

            16. Piemērs Return lietošana.

8.9. Iekšējā un ārējā HTML teksta izvilkšana. InnerOuter un OuterHTML

            17. piemērs. Saites atribūtu mainīšana, pozicionējot peles kuroru.

 

8.10. Operators this (šis).

8.10. Operators with (ar).

8.11. Izteikmes izpildīšana bez vērtības atgriešanas.

8.12. Mainīgā tipa noteikšana.

 

9.  Datu izvadīšanas paņēmieni.

 

Rakstīšana dokumentā.

 

17. piemērs.Rakstīšana dokumentā:

Vērtības piešķiršana formas elementam.

Formas akcijas definēšana:

Pieprasījumu formēšana serverim izmantojot HTML formas.

18. Piemērs. Pieprasījuma serverim forma.

 

Datu izvadīšana paziņojuma logā.

Datu izvadīšana loga statusa laukā.

Titula loga mainīšana:

 

Zīmējumu- lapas grafikas apstrādāšana.

 

Bildes satura - avota faila mainīšana.

Zīmējuma izmēru mainīšana .

Zīmējuma apraksta teksta 'Alt' mainīšana:

Saites argumenta mainīšana.

Klienta puses iezīmes cookie ierakstīšana.

9. Notikumu izraisīšana dokumentā.

 

            Tekstu iezīmēšana formu laukos text un textarea.

            Fokusa pārnešana uz formas elementu.

            Submit pogas nospiešanas imitēšana.

            Pogas nospiešanas imitēšana.

            Saišu krāsu dokumentā mainīšana:

            Dokumenta fona krāsas mainīšana:

 

10. Darbības ar logiem. (Objekts window).

 

10.1. Loga parametri. objekts window.

            19. piemērs. Norādes uz logiem un kadriem.

 

10.2. Notikumu ar logu izraisīšana:

            Dokumenta ielādēšana logā vai kadrā:

            Loga rullēšana.

Loga atvēršana:

Loga rīku josla (ir, nav)

Adreses ievada rinda (ir, nav).

Katalogu pogas (ir, nav).

Statusa rinda (ir, nav)

Komandkarte (ir, nav)

Rullēšanas joslas (ir, nav)

Manāms loga izmērs

Iepriekšējā loga saišu vēsture (ir, nav)

Loga platums pikseļos

Loga garums pikseļos.

 

Loga aizvēršana.

 

11. Pārlūkprogrammas sesijas vēsture.

 

Atgriešanās pie iepriekšējā dokumenta

Atgriešanās pie saraktā jaunāka dokumenta

Došanāsuz  jebkuru adresi no sesijas vēstures saraksta.

 

12. Kalendārs un laiks.

 

12.1.  Klienta datora tekošā kalendārā datuma un laika nolasīšana:

12.2. Jauna laika definēšana:

            21. piemērs. Dienas iegūšana no datuma.

 

izvelk datumu

izvelk dienas indeksu

izvelk stundu

izvelk minūti

izvelk sekundi

iegūst laiku

izvelk gadu

iestāda datumu

iestāda stundu

iestāda minūti

iestāda mēnesi

iestāda sekundes

pārvērš datumu par rindu

 

            22. piemērs. Baznīcas gads.

11.3. Laika skaitītājs ar uzotu laiku.

 

 

            23. piemērs. Laika skaitīšana.

11.4. Atkārtotājs ar uzdotu  laika intervālu:

Atkārtotāja darba pārtraukšana

13. Terminu vārdnīca.

 

14. Nobeigums.