1.      HTML valodas izklāsts

 

9.1.            HTML valodas būtība

9.2.            HTML valodas sintakse

9.3.            Simbolu kodēšana HTML valodā

9.4.            HTML valodas komentāri

9.5.            Krāsu aprakstīšana HTML valodā

9.6.            Dokumentu aprakstošie tagi

9.7.            Dokumenta saturs

9.8.            Teksta formatēšana

9.8.1.      Teksta izlīdzināšana

9.8.2.      Teksta laušana

9.8.3.      Fontu formatēšana

9.8.4.      Sarakstu veidošana

9.8.5.      Atkāpes iestādīšana

9.9.            Saišu veidošana

9.9.1.      Hipersaite

9.9.2.      Enkurs

9.9.3.      Saite uz e-pastu

9.9.4.      Saites mērķa logs vai kadrs

9.9.5.      Pieejas taustiņš

9.10.        Tabulu veidošana

9.10.1.  Tabulas virsraksts

9.10.2.  Tabulas rinda

9.10.3.  Tabulas šūna

9.11.        Formas

9.11.1.  Formu apraksts

9.11.2.  Tekstu ievada lauki

9.11.2.1.        Tekstlodziņi

9.11.2.2.        Paroles lauki

9.11.2.3.        Slēptie lauki

9.11.2.4.        Teksta lauki

 

9.11.3.  Izvēles ievada lauki

 

9.11.3.1.        Radio pogas

9.11.3.2.        Faila ceļa ievads

9.11.3.3.        Izvēles rūtiņa

9.11.3.4.        Nolaižamās izvēlnes

9.11.3.5.        Poga -attēls

9.11.3.6.        Sāknēšanas poga

 

9.11.4.  Formu izpildīšanas lauki

 

9.11.4.1.        Sāknēšanas poga

9.11.4.2.        Formas izpildīšanas poga

9.11.4.3.        Attēls - poga

9.11.4.4.        Eleganta poga

9.11.5.  Pieprasījumu formēšana serverim izmantojot HTML formas

 

2. piemērs. Pieprasījuma serverim forma.

 

9.12.        Atdalošs elements - horizontāla līnija

9.13.        Zīmējumu aprakstīšana

9.14.        Kartēšana

9.14.1.  Taisnstūra zona

9.14.2.  Daudzstūra zona

9.14.3.  Apļa zona

9.15.        Izklājumi

9.16.        Kadru aprakstīšana

9.10.        Iespraudumi