10. Programmēšanas valoda JavaScript.

10.1. Par Javascript.

10.2. Javascript valodas sintakse.

10.3. Javascript programmas funkcionālā struktūra.

10.4. Javascript funkcijas.

10.5.  Datu iegūšana.

            10.5.1. Datu iegūšana no formu laukiem.

10.5.1.1. Ievada lauku textarea un text tekošo vērtību (ievadīto tekstu) nolasīšana.

10.5.1.2. Izvēles lauka select iestādīto parametru nolasīšana.

1. Piemērs. Lapas pāradersēšana no izvēles selectbox.

10.5.1.3. Izvēles lauka 'checkbox' stāvokļa nolasīšana.

2. Piemērs. Izvēles lauka 'checkbox' stāvokļa nolasīšana.

           

10.5.2. Ekrāna izmēra punktos nolasīšana.

10.5.3. Datu ievadīšana no speciāla atsevišķa loga.

10.5.4. Apstiprinājuma (ievadīšanas) logs:

3. piemērs.

10.5.7. Logā vai kadrā ielādētā faila, url vai to daļu nolasīšana.

4. piemērs.

10.5.8.   Klienta datora tekošā datuma nolasīšana.

10.5.9.   Klienta datora tekošā datuma nolasīšana.

10.5.10. Klienta iezīmju (cookies) nolasīšana.

10.5.11. Pārlūkprogrammas opcijas 'iezīmju lietošana' ( enable cookies) stāvokļa nolasīšana.

10.5.12. Faila pēdējo izmaiòu datuma nolasīšana.

5. piemērs.

10.5.13. Pārlūkprogrammas vārda un versijas nolasīšana. Objekts navigator.    

6. piemērs.

10. 6. Notikumu ar dokumentu fiksēšana.

10. 6.1.  Dokumenta atvēršana.

10. 6.2.  Dokumenta aizvēršana.

10.7. Klienta darbību fiksēšana.

10.7.1. Klienta darbību ar saitēm fiksētāji.

10.7.1.1. Peles dubultklikšķa uz saites fiksēšana.

10.7.1.2. Peles kursora pozicionēšanas uz objekta (saites) fiksēšana.

10.7.1.3. Peles kursora noòemšanas no objekta (saites) fiksēšana.

10.7.1.4. Obekta fokusa iegūšanas fiksēšana.

10.7.1.5. Objekta fokusa zaudēšanas fiksēšana.

7. piemērs. Peles kursora darbības.

 

10.7.2. Klienta darbību ar formu elementiem fiksētāji.

10.7.2.1. Formas izpildīšanas pogas 'submit' <input type=submit> nospiešanas fiksēšana.

10.7.2.2. Formas lauku textarea, text, password teksta iezīmēšanas fiksēšana.

10.7.2.3. Formas elementa vērtības vai izvēles izmainīšanas fiksēšana.

10.7.3. Klienta darbību ar logiem fiksētāji.

10.7.3.1. Loga izmēru mainīšanas fiksēšana.

10.7.3.2. Loga satura rullēšanas fiksēšana.

 

8. piemērs. Formu aizpildišanas testēšana.

 

10.8. Datu apstrādāšana.

10.8.1. Mainīgie

10.8.1.1. Rindas.

10.8.1.2. Skaitļi.

10.8.1.3. Masīvi.

10.8.1.4. Speciālie sibmoli.

10.8.1.5. Loìiskie mainīgie.

10.8.1.6. Mainīgais kā objekts.

10.8.1.7. Lietotāja veidotie objekti.

 

9. piemērs. Lietotāja objekts.

 

10.8.2. Matemātiskie operatori.

10.8.2.1. Piešķiršanas operators.

10.8.2.2. Salīdzināšanas operatori.

10.8.2.3. Matemātisko darbību operatori.

10.8.2.4. Skaitļu noapaļošanas operators.

10.8.2.5. Gadījuma skaitlis ģenerēšanas operators.

10.8.2.6. Mazākās un lielākās vērtības meklēšanas operators.

           

10. piemērs. lielākā un mazākā skaitļa noteikšana:

 

10.8.3. Dažādas matemātiskās funkcijas.

funkcija e

funkcija ln2

funkcija ln10

funkcija cos()

funkcija sin()

funkcija tan()

funkcija pi

funkcija acos()

funkcija asin()

funkcija atan()

10.8.4. Loģiskie operatori.

Operators UN.

Operators VAI.

Nolieguma operatots.

Operators  JA.

Loģiskās pārejas operators (JA TAD).

 

11. piemērs. Operatora JA -TAD lietošana.

 

Loģiskās pārejas operators JA-TAD-TAD.

Izteiksmes ar nosacījumu.

 

Cikli.

10.8.5.1. Cikls for.

 

12. Piemērs. HTML Tabulas veidošana izmantojot ciklus.

 

10.8.5.2. Cikls while.

10.8.5.3. Ciklu pārtraukšanas operators.

10.8.6. Darbībās ar rindām.

Enkura ar argumentu izveidošana.

Rindu pārrakstīšana lielākiem burtem.

Mirgojošs teksta izveiodošana.

Burta noteikšana vietas nummurā

Piesaistīšana monolīta platuma fontam.

Teksta krāsas mainīšana.

Teksta izmēru mainīšana.

Vietas nummura noteikšana burtam rindā.

Piesistīšana slīpiem buriem.

Saites izveidošana ar argumentu.

Piesaistīšana maziem buriem.

Piesaista apakšējam fontam.

Teksta apakškopas  izveidošana.

Teksta piesaistīšana augšējam fontam.

Teksta mainīšana uz apakšējo reģistru.

Teksta mainīšana uz augšējo reģistru.

 

13. piemērs. Rindas apstrādāšana.

 

10.8.7. Masību apstrādāšana.

            10.8.6.1. Masīvus apvienošana rindā norādot separatoru.

            10.8.6.2. Masīvu elementu kārtības mainīšana uz pretējo.

            10.8.6.3. Masīva elementu sakārtošana pēc alfabēta.

14.piemērs. Masīvu apstrādāšana.

10.8.8. Dažādu objektu elementu skaita nolasīšana.

Elementu skaita masīvā noteikšana.

Formu skaita dokumentā noteikšana.

Elementu skaita formā noteikšana.

Izvēļu skaita elementā noteikšana.

Teksta simbolu formas elementā skaita noteikšana.

Saišu skaita noteikšana dokumentā.

Sesijā apmeklēto saišu skaita noteikšana.

Kadru skaita logā noteikšana.

 

15. piemērs. Operatora garumu lietošana.

 

10.8.8. Operators return (atgriezt).

 

16. Piemērs Return lietošana.

 

10.8.9. Iekšējā un ārējā HTML teksta izvilkšana. InnerOuter un OuterHTML

 

17. piemērs. Saites atribūtu mainīšana, pozicionējot peles kuroru.

 

10.8.10. Operators this (šis).

10.8.10. Operators with (ar).

10.8.11. Izteikmes izpildīšana bez vērtības atgriešanas.

10.8.12. Mainīgā tipa noteikšana.

 

10.9.  Datu izvadīšanas paņēmieni.

10.9.1. Rakstīšana dokumentā.

 

17. piemērs. Rakstīšana dokumentā.

 

10.9.2. Vērtības piešķiršana formas elementam.

10.9.3. Formas akcijas definēšana:

10.9.4. Pieprasījumu formēšana serverim izmantojot HTML formas.

 

18. Piemērs. Pieprasījuma serverim forma.

 

10.9.5. Datu izvadīšana paziņojuma logā.

10.9.6. Datu izvadīšana loga statusa laukā.

10.9.7. Titula loga mainīšana:

10.9.8. Zīmējumu - lapas grafikas apstrādāšana.

10.9.8.1. Bildes satura - avota faila mainīšana.

10.9.8.2.Zīmējuma izmēru mainīšana .

10.9.8.3.Zīmējuma apraksta teksta 'Alt' mainīšana:

10.9.8.4.Saites argumenta mainīšana.

10.9.9. Klienta puses iezīmes cookie ierakstīšana.

10.9.10. Notikumu izraisīšana dokumentā. 

10.9.10.1. Tekstu iezīmēšana formu laukos text un textarea.

10.9.10.2. Fokusa pārnešana uz formas elementu.

10.9.10.3. Submit pogas nospiešanas imitēšana.

10.9.10.4. Pogas nospiešanas imitēšana.

10.9.10.5. Saišu krāsu dokumentā mainīšana.

10.9.10.6. Dokumenta fona krāsas mainīšana.

 

10.10. Darbības ar logiem.

10.10.1. Loga parametri.

 

19. piemērs. Norādes uz logiem un kadriem.

 

10.10.2. Notikumu ar logu izraisīšana:

10.10.2.1. Dokumenta ielādēšana logā vai kadrā:

10.10.2.2. Loga rullēšana.

10.10.2.3. Loga atvēršanas parametri.

10.10.2.3.1. Loga rīku josla.

10.10.2.3.2. Adreses ievada rinda.

10.10.2.3.3. Katalogu pogas.

10.10.2.3.4. Statusa rinda.

10.10.2.3.5. Komandkarte.

10.10.2.3.6. Rullēšanas joslas.

10.10.2.3.7. Manāms loga izmērs.

10.10.2.3.8. Iepriekšējā loga saišu vēsture.

10.10.2.3.9. Loga platums pikseļos

10.10.2.3.10. Loga augstums pikseļos.

Loga aizvēršana.

 

10.11. Pārlūkprogrammas sesijas vēsture.

10.11.1. Atgriešanās pie iepriekšējā dokumenta.

10.11.2. Atgriešanās pie saraktā jaunāka dokumenta.

10.11.3. Došanās uz adresi no sesijas vēstures saraksta.

 

10.12. Kalendārs un laiks.

10.12.1. Klienta datora tekošā kalendārā datuma un laika nolasīšana.

10.12.2. Jauna laika definēšana.

 

21. piemērs. Dienas iegūšana no datuma.

 

10.12.3. Datuma apstrādāšana.

10.12.3.1. Datuma izvilkšana.

10.12.3.2. Dienas indeksa izvilkšana.

10.12.3.3. Stundas izvilkšana.

10.12.3.4. Minūtes izvilkšana.

10.12.3.5. Sekundes izvilkšana.

10.12.3.6. Laika iegūšana.

10.12.3.7. Gada iegūšana.

10.12.3.8. Datuma iestādīšana.

10.12.3.9. Stundas iestādīšana.

10.12.3.10. Minūtes iestādīšana.

10.12.3.11. Mēneša iestādīšana.

10.12.3.12. Sekundes iestādīšana.

10.12.3.13. Datuma pārvēršana par rindu.

 

22. piemērs. Baznīcas gads.

 

10.12.4. Laika skaitītājs ar uzdotu laiku.

 

23. piemērs. Laika skaitīšana.

 

10.12.5. Atkārtotājs ar uzdotu laika intervālu.

10.12.6. Atkārtotāja darba pārtraukšana.